Brahehus – The Per Brahe Legacy

Our story begins in the year 1602 Although not from Brahehus, but 450 km north of here in what is called Uppland. just North of Stockholm.
Per Brahe den yngre, född 18 februari 1602 på Rydboholms slott, Rydbo, Östra Ryds socken, Uppland, död 12 september 1680 på Bogesunds slott i Uppland, var en svensk greve till Visingsborg och riksdrots från 1640 till sin död. Han var son till Abraham Pedersson Brahe (därmed sonson till Per Brahe d ä) och Elsa Gyllenstierna.
The Castle construction began in 1627 and was intended to be a palce for joy and festivities for the Brahe Dynasty. But the plans was changed in 1645. The new plan was for the Castle to be a residense for his wife Kristina Katarina to live after Per Brahes death.
As faith would have it, Kristina Katarina past away in early 1650 even before the castle was completed, When rthe castle was completed in the mid 1650 the castle was used to house Per Brahes visitors and friends.
Per Brahe past away in 1680 and left a great legacy behind him, he created the town Gränna
—————————-
Brahe ägnade sig 1618–25 åt studieresor i utlandet varefter han 1626 blev kammarherre hos Gustav II Adolf. Under åren 1626–28 deltog han i fälttågen i Preussen i kungens omedelbara närhet. Brahe utnämndes 1628 till överste och 1630 till riksråd, innan han på nytt följde kungens fälttåg till Tyskland. Han var med vid Würzburgs erövring men sändes därefter hem för att inta sin plats i
rådet. 1632 blev han bisittare i Svea hovrätt och ärvde året därpå grevskapet Visingsborg, med sina 747 mantal, efter sin farbror Magnus Brahe.
Brahe var 1633–34 även Axel Oxenstiernas biträde och ställföreträdare i Tyskland, men sändes 1635 till Preussen som chef för den svenska beskickning, som skulle förhandla om fred med Polen. Överenskommelsen i Stuhmsdorf, som kostade Sverige
de preussiska hamnarna mot ett stillestånd på 26 år, mottogs i Sverige väl men ogillades skarpt av Axel Oxenstierna, vilket ökade en redan befintlig missämja mellan de båda. Möjligen hade den uppstått efter att Gabriel Gustafsson
Oxenstierna undanträngt Brahe från det av honom eftersökta riksdrotsämbetet.
Efter Axel Oxenstiernas hemkomst 1636 till Stockholm tillspetsades situationen ytterligare, och löstes genom Brahes utnämning till generalguvernör över Finland.
Per Brahe den yngre lät påbörja bygget av Brahehus 1637, men arbetet blev inte klart förrän i mitten av 1650-talet. Byggarbetet försvårades av att byggmaterialet, som till någon del utgjordes av lokal vätternsandsten, måste forslas uppför det branta berget. Ursprungligen var Brahehus tänkt som ett änkesäte åt Brahes maka Kristina Katarina Stenbock, men eftersom hon avled 1650
användes byggnaden istället för inkvartering av Brahes gäster.
I grevskapet Visingsborg lät greven bygga ut Visingsborgs slott. Han uppförde också Brahehus och byggde om Västanå slott. Tillsammans bildade de tre slotten en slottstriangel, mitt i denna anlade han år 1652 staden Brahe-Grenna. På Visingsborg höll greven en liten armé omfattande omkring 200 man. I Röttle söder om Gränna anlades en rad småindustrier som bland annat framställde vapen och annat till den lilla armén. Här fanns också ett pappersbruk. På Visingsö inrättade Per Brahe ett tryckeri som förestods av Johann Kankel, och på Visingsborgs slott fanns ett imponerande bibliotek. Redan år 1636 hade han
också, trots kyrkligt motstånd, grundat en skola på ön. Ute på en klippa vid sjön Noen, i Jönköpings län, anlade Per Brahe d y lustslottet Brahälla.
Efter Per Brahes död 1680 tömdes Brahehus på inredning och strax därefter drogs grevskapet in till kronan under Karl XI:s reduktion. På hösten 1708 utbröt en brand i grannbyn Uppgränna och elden spred sig även till Brahehus, som brann ned
till grunden.
Brahehus ligger på 270 meters höjd över havet, 180 meter över Vättern, vilket är en av Sveriges största höjdskillnader mot en större sjö eller ett hav med utsikt över detsamma. Sveriges högst belägna motorväg, den så kallade Vätterleden (E4) går strax öster om Brahehus.
Brahehus ligger idag vid motorvägen och där finns också rastplats, restaurang och bensinstation med utsikt mot Vättern och Visingsö.
Ruinen restaurerades 2011–12.[1]

error: Content is protected !!